Szkolny Klub Szermierczy "FLESZ" Świdnica

ul. OGRODOWA 36      66-008 ŚWIDNICA         NIP 973-065-21-74   

KONTO : BANK ZACHODNI WBK S.A. II ODDZIAŁ ZIELONA GÓRA NR RACH.

65  1090 1636 0000 0000 6200 7704