ZARZĄD KLUBU

Prezes - Tomasz Cygański

Wice-prezes - Mirosław Węcławski 

Sekretarz - Tomasz Witosławski

Skarbnik - Mirosław Księżyk

Członek - Grzegorz Kisiel

Członek - Adam Mordel

Członek - Przemysław Witosławski

HONOROWI CZŁONKOWIE KLUBU

Pan Krzysztof Stefański

Pan Adam Jaskulski

Pan Jerzy Piotrowski