8. gru, 2014

Finaliści zawodów w Bytomiu.

Od lewej: Marta Michalczyk, Gustaw Feliński i Hubert Gil