20. maj, 2014

Turniej w Monte Cassino

Od lewej: Tomasz Witosławski, Przemysław Witosławski, Mateusz Chojnecki i Dominika Pawłowska.