7. lut, 2014

Zakończenie zgrupowania poprzez sprawdzian slalomowy.

Nasi zawodnicy na zakończenie zgrupowania przystąpili do sprawdzianu zjazdowego na nartach. Wszyscy pokazali sie z bardzo dobrej strony, pokonując na czas przygotowany tor narciarski. Cele założone przed obozem zostały w pełni zrealizowane. Pod koniec ferii jedziemy na turniej do Kalwarii Zebrzydowskiej.