16. gru, 2013

Sprawdzian na srebrny medal szermierczy i zawody mikołajkowe zakończone.

W dniu 16.12.2013 w sali naszego klubu odbyły się dwie imprezy szermiercze. Pierwsza dotyczyła najmłodszych adeptów fechtunku, którzy mieli do zaliczenia sprawdzian z podstawowych  kroków szermierczych. W sprawdzianie brało udział 11 pierwszo i drugo klasistów z naszej szkoły.  Każdy z nich otrzymał srebrny medal szermierczy, który daję przepustkę do pierwszych prawdziwych pojedynków na szpady.

Drugą imprezą był turniej mikołajkowy pod nazwą „Szpada z Gwiazdką. Wzięło w nim udział 20 zawodniczek i zawodników Szkolnego Klubu Szermierczego „FLESZ” Świdnica i Zielonogórskiego Klubu Sportowego z Drzonkowa. Wszyscy dobrze się bawili. Jak co roku nie zawiedli rodzice, którzy wspierali swoje dzieci podczas walk szermierczych.